Trwa ładowanie danych...

Nie masz przyjaciół i masz czas na codzienne rozmowy? Napisz :)

pies 1

Treść ogłoszenia:


Hej (Pro­szę o prze­czy­ta­nie całego ogło­sze­nia, jeżeli macie ochotę do mnie napi­sać, by każdy wiedział jakiego rodzaju kon­taktu szu­kam & sam mógł zde­cy­do­wać, czy jest zain­te­re­so­wany, czy nie) Od razu chcę zaznaczyć,że szukam osób,którym zależy na stałej przyjaźni.NIE szukam flirtu ani związku.E-mail jest na samym dole

Chcę,żebyście potraktowali wszystko o czym napisałam,poważnie & by pisały do mnie tylko i wyłącznie osoby,które szukają tego samego co ja,ponieważ mają takie samo zdanie dotyczące relacji z innymi ludźmi,niż ktoś,kto z góry wie,że ani nie lubi obszernych wiadomości,ani też,nie ma czasu i nie odczuwa potrzeby,nawiązania trwałego kontaktu,opartego na codziennych rozmowach bądź szuka niezobowiązującego kontaktu,opierającego się jedynie,na wysyłaniu memów.

Zależy mi też i na tym,żeby nikt nie pisał do mnie z nudów i litości.Nie chcę,żeby ktoś,kontaktował się ze mną,jeżeli sam szuka innej relacji stwierdzając "Niby tego nie szukam,ale napisać mogę".Uważam,że dopasowanie jest bardzo ważne w relacjach międzyludzkich.Obie strony chcące nawiązać ze sobą kontakt,powinny czuć się ze sobą dobrze.Nikt nie powinien robić niczego wbrew sobie,tylko po to,żeby inni byli zadowoleni.

Poznać nowe osoby można dosłow­nie wszę­dzie i zawsze, ale bar­dzo ciężko tra­fić na osoby, które potra­fią oka­zać zaan­ga­żo­wa­nie daną rela­cją,z innym czło­wie­kiem. Nie mam przy­ja­ciół a jedynie znajomych i chcia­ła­bym to zmienić.Chciałabym zoba­czyć czy­jeś zaan­ga­żo­wa­nie i zbudo­wać silną przyjaźń opartą na zrozumieniu, sza­cunku i organizowa­niu czasu.

• Dla­czego chcę roz­ma­wiać codzien­nie? Nie bra­kuje mi osób do poga­du­szek od czasu do czasu na tematy błahe & gdy­bym szukała tego typu rela­cji, mój opis z pew­no­ścią nie byłby aż tak tre­ściwy. Jak wspo­mnia­łam też powy­żej – bar­dzo łatwo zna­leźć osoby, które ode­zwą się raz na mie­siąc, tydzień, czy raz na kilka dni (dla­tego też,szu­kam innej rela­cji) Chcę żeby ode­zwały się do mnie osoby które mają czas oraz ochotę (same z sie­bie, nie ze względu na mnie) odpi­sywać dość szybko,niż ktoś,na kogo wiadomość musia­ła­bym cze­kać długo.Nie ukrywam,że im dłużej ktoś zwleka z odpowiedzią,tym bardziej zniechęcam się,do kontynuowania kontaktu.Nie założyłam tutaj konta po to,żeby czekać kilka bądź nawet i kilkanaście godzin, na wiadomość,której napisanie zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut -Ja? Praktycznie zawsze odpisuję natychmiastowo.Staram się traktować innych tak,jak sama chciałabym być,traktowana przez nich.Nie ma dla mnie nic ważniejszego,od organizowania czasu dla osób,z którymi chcę się zaprzyjaźnić i które uważam,za osoby interesujące.Relacje z innymi,stawiam zdecydowanie - na pierwszym miejscu.

Rozumiem,że każdy ma inne priorytety w życiu,ale to właśnie dlatego,zdecydowałam się na tak obszerny opis - By nikt z nas,nie był skazany na rozczarowanie.

Czas jaki spędzamy z innymi osobami jest bardzo ważny w budowaniu relacji. Myślę,że każdy nas chce mieć bliski kontakt,chociażby z jedną osobą.Dla mnie liczy się jakość,nie ilość & dlatego też,zamiast licznego grona osób z którymi miałabym rzadki,bądź częsty ale neutralny kontakt,wolałabym skupić się na jednej osobie,ale za to takiej,z którą dużo by mnie łączyło i która odzwazjemniałaby,moje zaangażowanie.Uważam też,że im bardziej komuś na czymś lub na kimś zależy,tym bardziej dąży do zrealizowania wyznaczonego przez siebie celu - w moim przypadku? Jest to znalezienie długotrwałej i intensywnej relacji opartej na obustronnym zaangażowaniu

• Nie odpi­suję na żadne wia­do­mo­ści,które nie wzbudzają mojego zainteresowania Mam też prze­syt wiecz­nych pytań typu „Hej, co tam?” czy „Jak ci minął dzień?” oraz "Jakie masz plany na weekend?" Jeżeli widzę,że rozmowa zaczyna się od tego typu pytań albo,że nawet rozmowa na zupełnie inny temat,idzie w tym kierunku,od razu mnie to zniechęca.Gdybym chciała rozmawiać z kimś tylko i wyłącznie o tym,co robię w danym momencie,w ciągu dnia,czy w weekend,zamiast rozpisywania się tutaj,byłby tylko krótki opis.Nie chcę żeby kto­ś zro­zu­miał mnie źle – w tego typu pyta­niach nie ma nic złego, ale wolę roz­mowy z oso­bami, które potra­fią oka­zać wię­cej zain­te­re­so­wa­nia roz­mową. Wolę dłuż­sze wia­do­mo­ści. Uwa­żam, że dzięki tego typu wia­do­mo­ściom lepiej jest odnieść się do cze­goś w rozmowie i ją konty­nu­ować. Pyta­nia „Powiesz coś o sobie?” też nie są moimi ulubio­nymi. chcesz się cze­goś dowie­dzieć? Spytaj.Sama sie­bie uwa­żam za osobę otwartą & chętnie odpowiadam na pyta­nia.Moją uwagę najbardziej przyciąga normalność

• Jeżeli zależy wam jedynie,na jak najszybszym spotkaniu - Odpadam.Zanim zdecydowałabym się na taki krok,wolałabym najpierw powymieniać się z kimś wiadomościami przez dłuższy okres czasu,by przekonać się,czy dobrze się ze sobą,dogadujemy.

Proszę by pisały osoby od 18 do 36 lat. mam 27 :)

julita.warer@wp.pl

Ogłoszeniodawca:

eszukacz-552

Odpowiedz na ogłoszenie

Wpisz adres e-mail, na który ma odpowiedzieć ogłoszeniodawca
Podaj adres e-mail, minimum 6 znaków
Wpisz treść swojego zapytania do ogłoszeniodawcy
Podaj treść, minimum 12 znaków
Podaj treść, minimum 12 znaków
Zdjęcia
Kliknij tutaj, aby dodać zdjęcie lub przeciągnij je w to miejsce ?
Załaduj
name size
0%
Przeciągnij i upuść zdjęcie aby ustalić kolejność.
Nie można załadować pliku [file] ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalną wagę która wynosi 10240 kB.
Nie możesz załadować więcej plików. Maksymalna ilość plików to 8.
Nie można załadować pliku [file] ponieważ rozszeżenie nie jest akceptowane. Akceptowane rozszeżenia: [ext].
Nie można załadować pliku [file] ponieważ rozszeżenie nie jest akceptowane. Akceptowane są wszystkie rozszeżenia poza: [ext].
Nie można załadowac pliku [file], brak katalogu zapisu.
Nie można załadować pliku [file], brak uprawnień do zapisu.
Wystąpił błąd podczas ładowania pliku [file].
Twoja odpowiedź została dodana
Błędnie przepisany kod.
Spróbuj jeszcze raz.

Ukończyłeś 18-lat ?

Ogłoszenia oraz zdjęcia zamieszczone na tej stronie, mogą mieć charakter erotyczny i są przeznaczone dla osób pełnoletnich.


Jeśli nie ukończyłeś 18-tego roku życia w świetle polskiego prawa nie jesteś osobą pełnoletnią, więc nie wolno Ci wchodzić dalej.

Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i chcesz dobrowolnie z własnej woli przeglądać anonse i ogłoszenia towarzyskie.


Witryna korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie

Wchodzę mam 18-lat Rezygnuję
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E00. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnien do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Chcesz usunąć ten element?